Τα προϊόντα μας

Η παραγωγή μας αποτελείται από:
Τσιπούρα – Sparus aurata (μεγέθη 200/300, 300/400, 400/600, 600/800, 800/1000, 1000/1500 )
Λαβράκι – Dicentrarchus labrax (μεγέθη  200/300, 300/400, 400/600, 600/800, 800/1000, 1000/1500)
Μυλοκόπι- Argyrosomus regius (μεγέθη  400/600, 600/800, 800/1000, 1000/1500, 1500/2000, 2000/2500)
Μυτάκι – Diplodus puntazzo (μεγέθη 300/400, 400/600, 600/800)
Φαγκρί – Pagrus pagrus (μεγέθη 300/400, 400/600, 600/800, 800/1000)

Η ιστορία μας

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στους τομείς της ιχθυοκαλλιέργειας  και εμπορίας μεσογειακών ειδών από το 1991.

Τα στελέχη μας διαθέτουν μακροχρόνια εμπειρία στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, του εμπορίου και της μεταποίησης φρέσκων αλιευμάτων, ενώ η αρμονική συνεργασία μας με καταξιωμένους στο χώρο συνεργάτες έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων μας.

Η μοναδικότητα των προϊόντων μας οφείλεται στον παραδειγματικό και μεθοδικό ποιοτικό έλεγχο που πραγματοποιείται καθημερινά στις συνθήκες υγιεινής, φρεσκάδας και ασφάλειας.

Εγγυόμαστε τη μέγιστη δυνατή ποιότητα σε συνάρτηση με τις πλέον ανταγωνιστικές τιμές αφουγκραζόμενοι την  εμπιστοσύνη των πελατών μας.