ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ιχθυοτροφικές μας μονάδες είναι εγκατεστημένες στο Νησί της Οξειάς, στις εκβολές του ποταμού Αχελώου.

Το νησί αυτό ανήκει στο ενιαίο οικοσύστημα του Δέλτα του Αχελώου και προστατεύεται από τη διεθνή Συνθήκη RAMSAR και τo δίκτυο NATURA 2000.

Η μοναδική ιδιαιτερότητα της περιοχής χάρη στα περιβαλλοντικά της αυτά προνόμια δημιουργεί τις ιδανικότερες συνθήκες για την παραγωγή και καλλιέργεια ψαριών.