ΠΡΟΙΟΝΤΑ

lavraki
Λαβράκι – Dicentrarchus labrax
tsipoura
Τσιπούρα – Sparus aurata
mylokopi
Μυλοκόπι – Argyrosomus regius
fagkri
Φαγκρί – Pagrus pagrus
mytaki
Μυτάκι – Diplodus puntazzo