Προφίλ

Επωνυμία: Tasty Fish Ε.Π.Ε.
Δραστηριότητα: Υδατοκαλλιέργεια Εκτρεφόμενων Ψαριών Θαλάσσης που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
Κωδικός Δραστηριότητας: 3212300
Οδός: Μεσολογγίου (Αθανασίου- Νόβα Γεωργίου) 118
Τ.Κ. 30300
Πόλη: Ναύπακτος Αιτωλοακαρνανίας
ΑΦΜ: 095386184
Αρ. ΓΕΜΗ 28421812000